Dlaczego umiejętności związane z danymi są ważne

Realizuj ten moduł wspólnie z plikiem zawierającym notatki

Odkryj, jak ważne są dane jako czynnik wzrostu biznesu i rentowności.

 • Zrozum rolę dużych zbiorów danych dla biznesu.
 • Zrozum i stosuj kluczowe terminy dotyczące danych.
 • Dowiedz się, jak duże dane można przekształcić w inteligentne dane.
 • Bądź w stanie przedstawić argument za danymi jako drogą do przewagi konkurencyjnej

Spis treści

 1. Krótka historia danych
 2. Czym są duże zbiory danych
  1. Zasada 5V
  2. Rozumienie danych
 3. Od dużych danych do inteligentnych danych
 4. Korzyści z danych dla biznesu
 5. Dodatkowe zasoby
 6. Rozwiąż quiz!

Instructor