Realizuj ten moduł wspólnie z plikiem zawierającym notatki

Poczuj się pewnie koordynując cały proces analizy danych od ich pozyskania do opublikowania.  

 • Zrozum etapy przetwarzania potokowego.
 • Klasyfikuj dane według źródła i zrozum możliwość ich przetwarzania
 • Wybierz odpowiednie opcje przechowywania i analizy
 • Oceń koszty i korzyści związane z budowaniem modeli predykcyjnych lub używaniem algorytmów do odkrywania struktur danych
 • Prezentuj dane w atrakcyjny i dokładny sposób na potrzeby różnych celów.

Spis treści

 1. Łańcuch danych
 2. Kolekcjonowanie danych
  • Źródła pochodzenia
  • Rodzaje danych
 3. Magazynowanie danych
  • Przechowywanie na miejscu vs przechowywanie na odległość
 4. Analiza danych
  • Podstawowe techniki
  • Zaawansowane techniki
 5. Interpretacja i wykorzystanie danych
  • Wizualizacja danych
  • Implementacja wniosków
 6. Dodatkowe zasoby
 7. Rozwiąż quiz!

Instructor