Zarządzanie danymi: bezpieczeństwo i prywatność

 • Wprowadź kluczowe regulacyjne i etyczne aspekty danych i ich praktyczne zastosowanie.
 • Zrozum korzyści i koszty oprogramowania dostępnego jako usługa w chmurze
 • Wybierz odpowiednie rozwiązania technologii danych w oparciu o analizę kosztów/korzyści i analizę długoterminowej wartości

Spis treści:

 1. Bezpieczeństwo danych
  • Rodzaje zagrożeń
 2. Prywatność danych
  • Aspekty prawne – RODO
 3. Etyka danych
 4. Zarządzanie informacjami
 5. Dodatkowe zasoby
 6. Rozwiąż quiz!

Instructor