2. Prywatność Danych PL

Prywatność Danych Dlaczego jest tak ważna?

 

Ogranicza władzę

Prywatność jest ograniczeniem władzy rządowej, a także siły firm z sektora prywatnego.
W niewłaściwych rękach dane osobowe mogą zostać wykorzystane do wyrządzenia nam wielkiej szkody.

Podstawowe wolności

Prywatność jest kluczem do wolności myśli, wypowiedzi i chroni naszą zdolność do obcowania z innymi ludźmi.

Prywatność jest kluczowym elementem demokratycznego społeczeństwa.

Prawo do drugiej szansy

Prywatność kształtuje umiejętność uczenia się na własnych błędach, rozwijania się i doskonalenia bez przywiązywania się do błędów naszej przeszłości.


Prywatność danych

Unijne regulacje ochrony danych – RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679

Dane osobowe powinny być:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście
  • zbierane do określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
  • adekwatne, odpowiednie i ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z celami, dla których są przetwarzane
  • dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy użyciu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

RODO

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Różne informacje, które razem zebrane mogą prowadzić do identyfikacji konkretnej osoby, również stanowią dane osobowe.


Informacja finansowa

Karta kredytowa

Dane konta

Numer klienta

Informacje kontaktowe

Adres domowy

Adres e-mail

Numer telefonu

Adres IP

Dane lokalizacyjne (GPS)

Inne

Historia zdrowia

Rating kredytowy

Odpowiedzi na egzaminach

Wystąpienia

W przypadku naruszenia:

Powiadom organ nadzorczy najpóźniej w ciągu 72 godzin od powzięcia wiedzy o naruszeniu.

Poinformuj o tym wszystkie osoby dotknięte naruszeniem, jeśli stwarza ono wysokie ryzyko.

British Airways

  • Dane pół miliona pasażerów stały się ogólnodostępne w wyniku cyberataku. Firma poradziła sobie z tą kwestią i powiadomiła policję.
  • Biuro komisarza ds. Informacji (ICO) przeprowadziło dochodzenie i uznało, że winę ponoszą słabe zabezpieczenia.
  • Linia lotnicza będzie musiała zapłacić ICO 183,39 milionów funtów (230 milionów dolarów) za brak ochrony danych swoich klientów.

„Nadzór to model biznesowy Internetu.”

Bruce Schneider


Teoria „The Pathetic Dot”