3. Etyka Danych PL

Zgoda

Zgoda nie jest już decyzją jednorazową, lecz bieżącą kwestią, którą należy uważnie monitorować. Mechanizmy wycofywania zgody powinny być tak proste, jak mechanizmy wyrażania zgody.

Udostępnianie danych

Silne praktyki etyczne wykluczają udostępnianie danych bez zgody, ale skuteczne wykorzystanie danych wymaga udostępnienia. Kluczowe znaczenie ma rozwiązanie problemów i ograniczenie ryzyka związanego z udostępnianiem danych.

Stronniczość algorytmów

Dane często mogą zawierać ukryte uprzedzenia, generowane przez systematyczne i powtarzalne błędy w systemie komputerowym. Mogą one powodować niewiarygodne lub niesprawiedliwe wyniki.

Pobierz narzędzie:

https://theodi.org/article/data-ethics-canvas/


Uprzedzenia w sztucznej inteligencji

Trzy najnowsze algorytmy rozpoznające płeć stworzone przez IBM, Microsoft i chińską firmę Megvii mogły poprawnie zidentyfikować płeć osoby na zdjęciu w 99 procentach przypadków, ale tylko w przypadku białych mężczyzn. W przypadku ciemnoskórych kobiet dokładność spadła do zaledwie 35 procent.

Zwiększa to ryzyko fałszywej identyfikacji kobiet i mniejszości.

Źródło:  New Scientist


Stronniczość we wdrażaniu

Firma stworzyła aplikcję na smartphone’y, która monitoruje ilość dziur na drogach pasywnie zbierając dane akcelerometrem.

Pierwszymi miastami, które wykorzystały tę technologię do tworzenia kolejki miejsc do naprawy były bogate społeczności.

Nie dlatego, że mieli najgorsze drogi. Ich mieszkańcy mieli najwięcej smartphone’ów.

Źródło: New Scientist