Spis treści

  1. Przyszłe koncepty
    • Blockchain
    • AR / VR
  2. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie
  3. Dodatkowe zasoby
  4. Rozwiąż quiz!

Instructor