Oversigt

  1. Fremtidige koncepter
    • Blockchain
    • AR / VR
  2. Brug af AI i erhvervslivet
  3. Yderligere ressourcer
  4. Tag quizzen!

Instructor