Resources

Generation Data Toolkit PL


Generation Data Toolkit zawiera cenne informacje na temat tego, dlaczego umiejętności zarządzania danymi są kluczowe zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. To nie jest tylko analiza wyników badań. Opracowaliśmy program szkolenia Generation Data w oparciu o potrzeby, które zostały podkreślone podczas naszej fazy badań. Z zestawu narzędzi może korzystać każdy, kto chce dowiedzieć się o potrzebie wiedzy w zakresie zarządzania danymi.

Recent Posts