Dane a strategia

Wykorzystuj dane jako narzędzie zwiększające konkurencyjność i rentowność Twojego przedsiębiorstwa.

 1. Zrozum rolę danych w poprawianiu wydajności, strategii i zyskiwaniu nowych możliwości
 2. Potrafił wykorzystywać dane w celu uzyskiwania praktycznych informacji.
 3. Maksymalizuj wartość danych poprzez zadawanie właściwych pytań.
 4. Oceń zdolności kandydatów i wybierz właściwą osobę/dział do zajmowania się danymi

Spis treści

 1. Rozwój napędzany danymi
  • 5 dróg do odblokowania wartości
 2. Jak uczynić swoją strategię wykorzystywania danych… strategiczną?
  • Stwórz przypadek biznesowy dla danych
  • Audyt danych
  • Zadawanie właściwych pytań
 3. Metody podejmowania decyzji oparte o dane
 4. Wybór lidera zajmującego się danymi
  • Umiejętności wywodzące się z nauki
  • Kompromis między biznesem i informatyką
 5. Dodatkowe zasoby
 6. Rozwiąż quiz!

Instructor